Čo je to parkour?

Parkour je disciplína francúzskeho pôvodu, ktorej základom je schopnosť dostať sa z bodu A do bodu B (a späť) bezpečne, plynule a účinne (efektívne) s použitím vlastného tela. Pomáha v prekonávaní akýchkoľvek prekážok v okolitom prostredí - od vetiev cez kamene a skaly až po zábradlia a betónové steny - môže sa vykonávať v meste, ako aj na dedine. Muž, ktorý vykonáva parkour je traceur, žena je traceuse alebo traceurka

Podľa definície Francúza Davida Belle sa parkour zameriava na tréning účinných pohybov a rozvoj tela a mysle, aby sa človek vo všetkých situáciách (a predovšetkým kritických) vedel pohybovať pokojne a sebaisto. 

Pred trenigom Parkouru je potrebne si dať roztvičku celeho ťela. 

Zdroj:  https://sk.wikipedia.org/wiki/Parkour  26.4 2017